Wyświetlono posty znalezione dla słów: Kodeks karny art 230
Temat: Co za to grozi
"Piotr C." <pcz@icpnet.plnapisał:


Znajomą (to nie ta od praw autorskich ;-)) zostala złapana w
pociągu z
własną legitymacją szkolną, ale z jedną fałszywą pieczątką
wydrukowaną na
drukarce. Rewizor zabrał legitymacje, wystawił kredytowy
(zapłacony).
Podobno takie sprawy trafiają do prokuratury. Co się z takimi
sprawami
dzieje, co za to grozi? Jak się bronić?


Czesc :)
Niestety - sprawa nie jest wesoła - to sie kwalifikuje jako
podrobienie dokumentu lub znaku urzedowego...

i teraz co na to Kodeks Karny:
Art. 230. Kto w celu użycia w obrocie publicznym podrabia lub
przerabia znak urzędowy, mający stwierdzić upoważnienie, uiszczenie
opłaty skarbowej lub wynik badania, albo w obrocie publicznym używa
przedmiotów opatrzonych takimi podrobionymi znakami,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

albo:
Art. 265. § 1. Kto w celu użycia za autentyczny podrabia lub
przerabia dokument albo takiego dokumentu jako autentycznego używa,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.
§ 2. W wypadku mniejszej wagi sprawca
podlega karze pozbawienia wolności do roku, ograniczenia wolności
albo grzywny.

Pozdrawiam :)

Przeglądaj resztę wiadomościTemat: Kodeks karny art. 230
Kodeks karny art. 230
Art. 230.
§ 1. Kto, powołując się na wpływy w instytucji państwowej, samorządowej,
organizacji międzynarodowej albo krajowej lub w zagranicznej jednostce
organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi albo wywołując przekonanie
innej osoby lub utwierdzając ją w przekonaniu o istnieniu takich wpływów,
podejmuje się pośrednictwa w załatwieniu sprawy w zamian za korzyść majątkową
lub osobistą albo jej obietnicę,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

########################################################
Przeglądaj resztę wiadomości